Arsa Payı Nedir?

Arsa Payı Nedir?

Arsa payı, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan binalarda her bir bağımsız bölüme kat mülkiyeti yönünden düşen arsa hakkı olarak tanımlanıyor. Bir arsa üzerinde yapılan gayrimenkulün metrekaresine göre hak sahiplerine arsadan düşen pay belirleniyor.

Arsa payı hesaplamalarında, binanın bulunduğu bölgenin bağlı olduğu belediye tarafından belirlenen rayiç bedel ve her bir bağımsız bölüm için metrekare cinsinden büyüklüğü değerlendiriliyor.

Arsa payı hesaplama formülü nedir?

Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından arsa payı değeri üzerinden hak sahiplerine düşen alanların büyüklüğü ve metrekare karşılığı şu formül üzerinden hesaplanıyor:

  • Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse…
  • Tapuda binanın parseli 1.000 (bin) metrekare, 1.000 metrekare üzerinde 12 bağımsız birim olduğunu varsayalım. 12 no’lu gayrimenkulün tapu senedinde 20/169 arsa payı olduğu yazıyor.
  • Bu örnekten hareketle arsa payı hesaplanırken şu formül ile ilerleniyor:
  • 1000 metrekare / 169 x 20 = 118,343 metrekare
  • Elde edilen 118,343 metrekare arsa payı değeri oluyor.

Arsa payı hesaplamalarında adil bir paylaşım açısından önemli olan konu, arsa payının bağımsız bölümlerin adetlerine bölünerek eşit birer pay olarak verilmesinin mümkün olmadığıdır. Ayrıca, bağımsız bölümlerin metrekarelerine göre de pay verilmesi söz konusu olmuyor. Arsa payı hesaplamasının bu nedenlerle kanunlara ve usulüne uygun olarak yapılması hassasiyet taşıyan bir konu olarak gündeme geliyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda da bu gibi durumlarla ilgili olarak arsa paylarının bağımsız bölümlere olan değerleriyle orantılı olması gerektiğine vurgu yapılırken, arsa payı paylaşımının orantılı yapılmadığı durumlarda yeniden gözden geçirilmesi ve gerektiğinde gerçek arsa payının hak sahiplerine verilmesi amacıyla mahkemeye başvuru hakkının değerlendirilmesi gerekiyor.