Konut Sigortası

Bulvar Emlak Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı;

En değerli yaşam alanı olan ev ve evin içindekileri güvence altına almak için en kapsamlı çözümü sunar.

Konut Paket Sigorta Poliçesi, ev ve içindeki eşyaları yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına alan geniş kapsamlı ve 'kişiye özel' bir paket sigorta uygulamasıdır. Konut Paket Sigorta Poliçesi ile ev ve içindeki eşyaların yanı sıra, evin içinde yaşayanlar ve sorumlulukları da teminat altına alınabilmektedir.

Evin oturulamaz hale gelmesi ile kiracı taşınmak zorunda kalabilir; ev sahibi kira gelirinden mahrum olabilir. Taşınma ve enkaz kaldırma giderleri de büyük bir külfet oluşturabilir. Konut Paket Sigorta Poliçesi, ev ve eşyaları teminat altına alarak sigortalıyı bütün bu yüklerden kurtarır ve mutluluğunu güvence altına alır.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

Yangın Sigortası Genel Şartları

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları

Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları

Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları

Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları

Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları

Konut Poliçesi Kloz ve Özel Şartları

Hasar Durumunda İstenecek Bilgiler

Zorunlu Deprem Sigortası ile İlgili Uyarı

Hizmet Talep Formu